PLÁN AKCÍ během školního roku

 • Plavecký kurz
 • Polodenní vycházky za poznáním do okolí – procházka za zvířátky do lesa, výlet k rybníku, atd.
 • Drakiáda
 • Kino – OÚ Tochovice, Březnice
 • Divadlo – MŠ , Příbram
 • Oslava tradičních svátků v roce, poznávání lidových tradic – Vánoce, Velikonoce, posvícení, masopust, …
 • Slet čarodějnic – opékání buřtíků, průvod obcí
 • Tvoření s rodiči – podzimní tvoření, tvoření na vánoční jarmark, jarní/velikonoční tvoření
 • Besídky pro rodiče a přátele školy – mikulášská, vánoční, "Den maminek", závěrečná ke konci šk. r.
 • Spolupráce s obcí Tochovice, podílení se na přípravě programu na obecních akcích – rozsvícení vánočního stromu na návsi, masopustní veselení, vítání občánků – vystoupení s krátkým programem (básničky, písničky)
 • Návštěva ZŠ před zápisem do 1. třídy, další spolupráce při společných akcích během školního roku
 • Maškarní karneval 
 • Prohlídka knihovny 
 • Fotografování dětí
 • Školka v přírodě
 • Dopravní hřiště – jezdíme bezpečně, jízda na kolech po okolí
 • Výlety
 • Slavnosti – rozloučení s předškoláky, zahradní posezení pro rodiče a děti, zpěv s kytarami na zahradě MŠ

 

Při škole pracuje Spolek Slůňata, který ve spolupráci se školou a obcí připravuje další aktivity pro děti:

 • Pochod broučků
 • Maškarní karneval v KD Tochovice
 • Prodejní vánoční jarmark