Plán akcí

 • plavecký kurz
 • polodenní vycházky za poznáním do okolí
 • drakiáda
 • kino – Tochovice -OÚ, Březnice
 • divadlo – v MŠ , v Příbrami
 • svátky – Vánoce, Velikonoce
 • martinské posvícení
 • tvoření s rodiči na vánoční jarmark
 • besídky – mikulášská, vánoční
 • rozsvícení vánočního stromu na návsi
 • návštěva ZŠ před zápisem – 1. třída
 • maškarní karneval
 • masoust
 • prohlídka knihovny – beseda
 • slet čarodějnic
 • fotografování dětí
 • přivítání nových občánků v obci
 • Den matek – oslava v KD
 • MDD
 • škola v přírodě
 • dopravní hřiště
 • jezdíme bezpečně – jízda na kolech po okolí
 • výlety
 • slavnostní rozloučení se školáky

Při škole pracuje OS Slůňata, které ve spolupráci se školou a obcí připravuje další aktivity pro děti:

 • pochod broučků
 • maškarní karneval v KD Tochovice
 • prodejní vánoční jarmark