Kamila Podolská

- učitelka

Bc. et Bc. Pavla Vitišová

 - vedoucí učitelka

Martina Vondrášková

 - učitelka

Jaroslava Štěpánková

 - učitelka

Michaela Buzická

- školnice