!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Z důvodu absence paní učitelky Vondráškové se páteční besídka ODKLÁDÁ a proběhne v náhradním termínu, klterý bude včas upřesněn.

Děkuji za pochopení.