1. června 2016 - sportovní dopoledne ke Dni dětí

 

Dne 1.6. se v naší škole uskutečnil den dětí. První dvě hodiny jsme se učili, ale po svačině jsme se rozdělili do družstev. Já jsem byla kapitánka družstva číslo 2.  Družstvo číslo 1,2,3 šli s paní učitelkou Šounovou napřed a připravovala stopovanou pro další družstva. Cestou jsme ale i my museli odpovídat na různé otázky. Nakonec jsme schovali poklad a schovali jsme se i my. Potom co ostatní družstva našla poklad i nás jsme se vrátili do školy. Tento den dětí se mi líbil.                  Aneta Stulíková 5. ročník

 

Ve středu 1.6. jsme ve škole měli den dětí. Nejprve si nás kapitáni rozdělili do šesti družstev. Byl jsem s Radkou Šimůnkovou, Laurou Koplíkovou, Karolínou Trčkovou a Ondřejem Šedivým, první tři šla napřed a dávali úkoly. Byl jsem v druhé skupině, takže jsme museli počkat, až nám zmizí z dohledu. Potom jsme vyrazili a odpovídali na úkoly- Bylo celkem patnáct otázek, první čtyři byli hodně těžké, ty další už byli lehké. Ke konci jsme hledali poklad a děti, které se nám schovali. Rozdělili jsme si poklad a šli jsme do školy.                Petr Sadílek 5. ročník