Celoroční projekt "RECYKLOHRANÍ" ve šk. roce 2017/2018

I v tomto školním roce probíhá celoroční soutěž ve sběru hliníku, baterií, elektrospotřebičů a plastových víček. Jednotlivé, podepsané sběrové komodity žáci budou odkládat, jako v minulém školním roce, v přízemí budovy u sběrového kontejneru.