Cesta do pohádky - Karneval 27.2.2009

Dne 27. února se konal ve škole karneval. Hned v 8 hodin jsme se sešli ve druhé třídě paní učitelky Renaty Duchoňové. Přišla k nám víla, to byla paní učitelka, a povolala prvňáčky, aby si vytáhli kartičku s číslem 1– 6. Pak si měli vybírat od druhé do páté třídy k sobě do družstev.
Víla nám rozdala testy a my jsme měli odpovídat na otázky. Dále jsme vymýšleli pro vílu jméno a nakonec se jmenovala Evelínka Květinková.
Po svačině jsme měli za úkol najít na internetu něco o Hansu Kristiánu Andersenovi. Také jsme lepili pohádkovou postavu, kterou jsme měli na kartičce. Nakonec jsme šli do tělocvičny a tam jsme měli soutěže a vyhodnocení družstev. Bylo to hezké.

Tereza Sladovníková 3. ročník