Den dětí - 1. 6. 2018

Na „Den dětí“ jsme se neučili, paní učitelky pro nás připravily různé soutěže. Protože venkovní hřiště ještě nebylo dokončené, museli jsme je plnit všichni v tělocvičně. Nejvíce se mi dařilo v hodu míčkem na cíl. Po soutěžích jsme dostali všichni něco na zub ke „Dnu dětí“ a jeli jsme do březnického kina na pohádku „Čertoviny“. Cestou tam jsme zmokli. Pohádka byla hezká.             K. Macháček - 4. ročník