Dopravní hřiště 21.5.2009

21. května2009 jsme jeli se školou na dopravní hřiště v Příbrami. Přišli jsme tam a jedna paní nám říkala předpisy a rozdala nám čísla, tedy nejprve čtvrťákům a páťákům, kteří šli jezdit. Nám prvňákům, druhákům a třeťákům napřed vysvětlila značky a kde se má jezdit. O křižovatkách nám řekla jenom trochu, protože je to těžké. Chvíli jsme jezdili a pak se pan ředitel a paní učitelka dohodli s tou paní, že půjdeme na vedlejší hřiště. To už se blížilo k závěru. Skoro všichni test udělali a jediný čtvrťák to měl bez chyby a to byla Kamila Jarošová. Do Tochovic jsme jeli zase vlakem.

Marie Vestenická 2. ročník