Dopravní výchova ve škole - 5. 4. 2017

Ve středu 5. dubna jako každým rokem k nám do školy přijel zástupce Autoklubu z Příbrami a seznamoval nás s dopravní výchovou. První dvě hodiny se věnoval prvňákům a druhákům, třetí a čtvrtou hodinu třeťákům, čtvrťákům a páťákům. Tedy hlavně žákům 4. ročníku, protože zanedlouho budou na dopravním hřišti v Příbrami dělat testy a jízdu podle pravidel silničního provozu k získání průkazu cyklisty.                                                              K. Horčičková – 5. ročník