Jak je to u nás ve škole? 17.5.2009

Chodíme do základní školy v Tochovicích. Naší školu navštěvuje 29 dětí. Tříděním odpadu se zabýváme dlouho. Směsný odpad vyhazujeme do košů. Odpadkové koše máme v každé třídě, družině i v jídelně. V celé škole je celkem 9 košů na tento odpad. Koše odnáší pravidelně paní uklízečka do popelnic, které jednou týdně vyváží Technické služby Příbram na skládku v Chrástu.
Ve škole třídíme papír, plasty, baterie, hliník, elektrospotřebiče a tetrapaky.Na plasty jsou ve škole 2 nádoby, na hliník je šedivá krabice umístěná u sborovny. Do zelené krabice vhazujeme baterie. U hlavního vchodu na chodbě stojí červený plastový kontejner na drobné elektrospotřebiče. Baterie a elektrospotřebiče si odváží firma Ecobat. Elektrospotřebiče rozebírá na jednotlivé součástky a používá k výrobě nových spotřebičů. Ve škole nechybí ani oranžová nádoba na nápojové kartony. Dále sbíráme papír, který školnice ukládá ve školní kolně. Na požádání nám ho odveze firma Relma Dobříš, tam se papír třídí a recykluje.
Bioodpad ze školní jídelny si podle smlouvy bere paní Kocourková z Horčápska pro dobytek.
Každý rok máme soutěže ve sběru tříděného odpadu, kde každý žák dostává body. Škola se dále účastní krajské soutěže ve sběru baterií. Minulý rok jsme byli první ve sběru baterií a za odměnu byla celá škola v Dinoparku v Plzni.
V roce 2008 jsme ve škole nasbírali 7049kg papíru, 109 kg hliníku, 903 kg plastu, 82 nápojových obalů, a 1273 kusů baterií. Sběru se zúčastnily všechny děti.
Třídit odpad by mělo být pro každého samozřejmostí. Šetříme tím surovinami a pomáháme chránit přírodu.

T. Brychta, A. Chocholová, V. Klozar 4. ročník