Návrat žáků do školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,
v souladu s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 vám přinášíme informace o změnách v provozu školy platných od 12. dubna 2021.

Základní školy do 75 žáků umožní od pondělí 12. 4. 2021 prezenční výuku pro žáky všech ročníků 1. stupně bez rotací.

 • Chirurgické roušky budou v době přítomnosti žáků ve škole povinné jak po dobu výuky, tak během pobytu ve školní družině.
 • Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu, který přikládáme k tomuto sdělení.
 • Výuka Tv bude probíhat formou vycházek.
 • V hudební výchově bude probírána hudební teorie beze zpěvu.
 • Provoz školní družiny bude organizován pro žáky 1. – 3. ročníku bez omezení.
 • Provoz oddělení družiny pro žáky 4. a 5. ročníku bude končit v 15.00 h. Žádáme rodiče přihlášených žáků 4. a 5. ročníku o vyjádření, zda budou jejich děti do oddělení chodit.
 • Kroužky pracovat nebudou.
 • Oběd se pro žáky 1. – 3. ročníku se vydává v 11.40 h, pro žáky 4. a 5. ročníku ve 12.15 h.
 • Podmínkou pro účast žáka na prezenční výuce ve škole je testování.
 • Žáci budou dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek, testováni neinvazivním antigenním testem. Otestování provedou sami podle instruktáže pedagoga. V případě pozitivního výsledku testu, bude žák ve škole izolován a jeho rodič vyrozuměn, aby si své dítě vyzvedl a podstoupil s ním konfirmační PCR test a postupoval podle instrukcí lékaře nebo hygieny.
 • Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
 • Žákům, kteří se nebudou účastnit výuky z důvodu odmítnutí testu, bude omluvena absence. Těmto žákům však nebude dále poskytována distanční výuka dosavadní formou.

Vaše případné telefonické či e-mailové dotazy jsou vítány a budou zodpovězeny. Věřím, že návrat žáků do školy a s ním spojené testování se nám podaří zvládnout.                                                                                                                           Mgr. Jiří Sladovník

Rozvrh hodin pro 1. ročník

 

 1. h
 1. h
 1. h
 1. h

Po

Čj

M

Čj

Čj

Út

Čj

M

Pr

Vv

St

Čj

M

Čj

Tv

Čt

Čj

M

Pr

Čj

Čj

M

Čj/Hv

 

Rozvrh hodin pro 2. ročník

 

 1. h
 1. h
 1. h
 1. h

Po

Čj

M

Pr

Čj/Hv

Út

Čj

M

Čj

Drv

St

Čj

M

Pr

Tv

Čt

Čj

M

Čj

Vv

Čj

M

Čj

 

Rozvrh hodin pro 3. ročník

 

 1. h
 1. h
 1. h
 1. h

Po

Čj

M

Pr

Čj/Hv

Út

Čj

M

Aj

Drv

St

Čj

M

Pr

Tv

Čt

Čj

M

Aj

Vv

Čj

M

Aj

 

Rozvrh hodin pro 4. ročník

 

 1. h
 1. h
 1. h
 1. h

5.h – končí ve12.15 h

Po

Čj

M

Vv

Vv

Út

Čj

M

Čj

Aj

Drv

St

Čj

M

Čj

Vl

Čj/Tv

Čt

Čj

M

Aj

Čj

Čj

M

Vl/Hv

Čj/Tv

 

Rozvrh hodin pro 5. ročník

 

 1. h
 1. h
 1. h
 1. h

5.h – končí ve12.15 h

Po

Čj

M

Vv

Vv

Út

Čj

M

In

Aj

Drv

St

Čj

M

Čj

Vl

Čj/Tv

Čt

Čj

M

Aj

Čj

Čj

M

Vl/Hv

Čj/Tv