Obecní masopust - 3. 2. 2018

Letošní masopust začal v kulturním domě. Vystupovala zde ZUŠ z Březnice, školkáčci  a pak my. Byla jsem hodně nervózní a myslím si, že jsem nebyla sama. Podle ohlasu obecenstva soudím, že se nám vystoupení povedlo. Měli jsme z toho velkou radost. Pak následoval průvod masek po vsi, na připravených zastávkách našli všichni spoustu dobrot. Letošní masopust se vydařil. Já jsem si den moc užila.                                 M. Hrubá – 5. ročník