Otevření sportovního hřiště 15.9.2008

V pondělí 15. září dostali naši školáci velký dárek, který si již dlouho přáli a toužebně očekávali. Splnilo se jim přání, mít své školní hřiště. Obecní zastupitelé v čele s panem starostou R. Waltrem jim v tento den předali klíče od nově vybudovaného sportovního hřiště.
Díky finančním dotacím Ministerstva pro místní rozvoj, Středočeského kraje a obce Tochovice se podařilo za dva měsíce školních prázdnin vybudovat za budovou základní školy antukové hřiště pro míčové hry a doskočiště s běžeckou dráhou pro skok daleký. Celý sportovní areál i nově oplotit.
Svá přání, mít za školou hřiště, vyjadřovali žáci ve svých dotazech adresovaných řediteli školy již několik let. Sami také vytvářeli návrhy na jeho realizaci. Jejich představy a přání jsou tedy naplněny a oni mohou v hodinách tělesné výchovy, sportovních her a odpoledne ve školní družině rozvíjet své sportovní dovednosti a schopnosti.