Projekt "Jak se chováme v situacích ohrožení života" - 26. října 2021

V úterý 26. října se bude konat školní projekt „Jak se chováme v situacích ohrožení života“.

Pomůcky: psací a kresliči potřeby, svačinu, pití,sportovní oblečení a obutí.

Projekt končí ve 12. 35 h.

Odpolední kroužky se v tento den z provozních důvodů nekonají.