Projekt "Jak se chováme za mimořádných situací" 25. 10. 2017

Ve středu před podzimními prázdninami jsme se neučili, měli jsme projektový den „Jak se chovat za mimořádných situací“. Rozdělili jsme se do 6 družstev a plnili úkoly ze zdravovědy, dopravní výchovy, topografie, požární ochrany. Já jsem měla v družstvu Kamču, Haničku a Elišku L. Nejlépe se nám vedlo u zdravovědy a dopravní výchovy. Pak jsme šli na svačinu opékat buřtíky. Já jsem buřtíka neměla, tak jsem si opekla rohlík. Po svačině jsme šli do přírody plnit další úkoly. Počasí nám přálo, den se mi líbil.                                                        M. Hrubá – 5. ročník