Projekt "Proměny lesní přírody" 29. 9. 2017

V pátek 29. září jsme měli projektový den „Podzimní změny v lese“. Já jsem byl kapitánem 5. družstva. Cestou k rybníku Džbánek jsme plnili různé úkoly. Moc se mi líbilo to, jak nám pan Hrubý přivezl ukázat hlavu jelena, kterého zastřelil ráno. Potom jsme šli opékat buřty, jenom já ne, protože jsem měl velký hlad a snědl jsem ho syrového. Projektový den se mi moc líbil.                      J. Štohanzl – 4. ročník