Projektový den – „Podzim v sadě a na poli“ 25. 10. 2016

V úterý 25. října se ve škole konal projektový den „Podzim v sadě a na poli“. Nejvíce se mi líbilo u paní uč. Zikmundové, kde jsme vyráběli tiskátka z brambor. Den se vydařil.

Natálka Handlová 3. ročník