První školní den 1.9.2009

Když jsme přijeli do školy, sedli jsme si do šatny a povídali si, co bylo o prázdninách. Za chvíli jsme šli do tělocvičny. Pan ředitel a pan starosta měli proslov. Nových prvňáčků je dvanáct. Pan ředitel nové prvňáčky pasoval mečem a rozdával jim šerpy.
Ve třídě jsme si s panem učitelem povídali o prázdninách a pak jsme šli domů.
Ve škole je pár novinek. Máme v šatně novou lavičku, v družině je pěkná třída pro prvňáčky a skřínka na tašky, aby se tam neválely. Také máme dvě nové žákyně.
Už se těším na první jedničku.

Míša Uherková 3. ročník