Vystoupení žáků u vánočního stromu v Tochovicích 3. prosince 2022

V sobotu 3. 12. vystupují žáci při slavnostním rozsvícení obecního vánočního stromu. Sraz  žáků je v 16.00 h u obecního úřadu. Teple se oblečte.

Při této akci probíhá i školní jarmark.

Děkujeme všem rodičům, kteří přišli do školy tvořit vánoční dekorace, nebo je vyrobili doma.