Škola v přírodě – Skryje u Rakovníka 22.4.-29.4.2009

Den 1.

Dne 22.4. jsme jeli na školu v přírodě do Skryjí u Rakovníka. Když jsme tam dojeli, vyndavali jsme věci a pak jsme se šli projít. Šli jsme okolo Berounky. Po vycházce byl oběd a polední klid. Odpoledne jsme zase vyšli na procházku, ta byla o malinko větší, ale vůbec nás nebolely nohy. U lesa jsme se rozdělili do šesti družstev, já byl v prvním se Šarďou, Evou a Vojtou Klozarem. V lese jsme dělali pravěkou osadu. Celá škola v přírodě bude o pravěku. Když jsme byli na večeři, začalo pršet. Po večeři jsme se dívali na film „Cesta do pravěku“. Bylo to moc hezké.

Patrik Klement 5. ročník

Den 2.

Dnes jsme byli na vycházce. Viděli jsme vysoké kopce a na jednom z nich byl vidět hrad. Pod ním bylo údolí a v něm teče řeka, takže ten hrad byl dobře chráněný. Také jsme šli kolem jedné řeky, která se jmenovala Berounka. Přes řeku vedl most. Když jsme se vraceli, zastavili jsme se na svačinu, a jak jsme tak svačili, najednou začalo pršet. Tím deštěm jsme museli jít, když jsme přišli, byli jsme promáčení. Šli jsme na pokoje a za chvilku byl nástup na chodbě a paní učitelka nám řekla o jedné paní, která se jmenovala Markéta. Ona si dělala růžné bláznivé účesy a podle ní se ty účesy jmenují Markeťáky. My jsme takový účes měli vymyslet a pak se vyhlašovali nejlepší.

Tomáš Brychta 4. ročník

Den 3.

V pátek ráno jsme se učili a poslední hodinu jsme nacvičovali pohádku „Kouzelnou perlu“. Po odpoledním klidu jsme šli do muzea, kde byly vystaveny zkameněliny trilobitů a také tam byla stará prádelna, byly tam i necky, šňůra, valcha a všechno, co naše prababičky pamatují. Venku jsme si ještě opékali buřty. Děti si hráli fotbal a já s Míšou Uherkovou a Adélou Šedivou jsme sbírali kamínky. Večer jsme chvíli nacvičovali a pak nám paní učitelka pustila pohádku „Velký dar“.

Marie Vestenická 2. ročník

Den 4.

Čtvrtý den jsme šli k Berounce na jez, šli jsme dlouho a bylo to tam moc pěkné. To se mi líbilo nejvíc ze všech dnů, ale ještě nás čekají další. Večer jsme měli karneval a já tancoval s Luckou Maříkovou, bylo to pěkné. Ještě před večeří jsme se měli zabalit do krepového papíru, byl to opravdu nejlepší den a celá škola v přírodě je ze všech nejlepší. Vůbec se netěším, až odejdu do Březnice.

David Kluk 5. ročník

V sobotu ráno jsme se učili, pak byl oběd a po obědě polední klid. Odpoledne byla větší túra a před večeří jsme dělali z krepových papírů pravěké obleky. Vyhrála Deniska, Terezka a David Mládek. Po večeři byl maškarní bál. Paní učitelka odešla s tím, že si musí odpočinout, náhle mezi nás vběhla a byla převlečená za pračlověčici. Po půlhodině odešel pan učitel a vrátil se jako černoch. Pračlověčice nám rozdala pexeso a když byli dinosauři stejní, tak ta dvojice spolu tancovala. Já tančila s Páťou, Terka s Markem a David s Tomášem. Bylo to bezva! Nejvíce se mi líbilo, jak já a moji kamarádi tančili s černochem a pračlověčicí.

Adéla Uherková 5. ročník

Den 5.

Hrad Křivoklát a Koněpruské jeskyně
Dnes jsme jeli na výlet. Jelikož byla cesta velice klikatá, některým dětem bylo špatně, ale když jsme dojeli do jeskyní, všichni jsme byli ohromeni nádherou všech krápníků a jejich tvary, které musely vznikat spousty a spousty let, než vyrostly do těchto rozměrů. Velice hezká byla místnost, ve které byl veliký krápník, malé, ale hezké růžice a zasněžená perníková chaloupka, žabí král, malá ovečka, nebo Jan Ámos Komenský. Počítali jsme schody na velkém točitém schodišti. Když jsme se dostali nahoru, vyprávěla nám paní průvodkyně pověst o nebojácném pasáčkovi, který na kopci zahlédl kouř a šel se na místo podívat. Našel tam loupežníka, který tam razil falešné peníze. Domluvili se, že nikomu tajemství neprozradí, ale pasáček to hned lidem pověděl. Loupežník zradu vycítil a vchod zatarasil. Lidé si mysleli, že je pasáček napálil a proto ho zbili a peníze mu vzali. Ta pověst prý mohla mít reálný základ, protože padělatelé tam opravdu byli.
Dále jsme jeli na hrad Křivoklát. Uviděli jsme velké nádvoří. V jedné síni byl vystaven plán hradu a průvodce nám ukázal směr posledního požáru. Také jsme byli ve vězení a mučírně, tam pan průvodce zavřel Marka do klece. Viděli jsme i práskací lavici. Nakonec jsme byli ve velké hladomorně, ve které byla parádní ozvěna. Celý den se mi velice líbil.

Vojta Vestenický 4. ročník

Den 6.

V pondělí jsme šli kolem jezírek. Byl tam kříž a také tabule se zvířaty, které tam žijí. Kousek od jezírek jsme hledali trilobity, pak nám paní učitelka řekla, ať postavíme kostru dinosaura. Na zahradě nám paní učitelka dala další úkol, obvazovali jsme stylem klasovým i klasickým a plnili úkoly ze zdravovědy. Večer jsme se koukali na pohádku. Den se mi moc líbil.

Míša Uherková 2. ročník

Den 7.

Dne 28.4. jsme se probudili, oblékli se a vyčistili si zuby. Šli jsme na snídani a po snídani k nám přijel myslivec. Ukazoval nám parohy, obrázky zvířat a měl pro nás překvapení. Měl v autě jezevčíka a ten se jmenoval Ajda.
Po obědě jsme lepili ve družstvech z kuliček z krepového papíru dinosaury. Odpoledne jsme šli na procházku a před večeří jsme si pohráli na zahradě. Po večeři jsme dokoukali pohádku a šli spát.

Denisa Šimůnková 2. ročník

Den 8.

Dne 29.4. jsme měli jet domů. Ráno jsme vstali, oblékli se a šli na snídani. Po snídani jsme se ještě chvilku dívali na krtečka. Pak už jsme jeli, ale než jsme jeli domů, zastavili jsme se na hradě Točníku. Paní průvodkyně nás prováděla studenými místnostmi, třeba černou kuchyní nebo nám ukazovala stáj, do které se vešlo 90 koní. Ukazovala nám pokoj Karla IV., ale pokoj královny nám ukázat nemohla, protože točité schodiště bylo rozbité.
Autobus nás přivezl ke škole, kde už čekali rodiče. Pro nás přijel taťka, protože mamka jela také, ale se školkou. K obědu jsme měli hranolky, maso, zeleninu a tatarskou omáčku.
Byl to moc hezký týden strávený ve Skryjích s přáteli.

Eva Brychtová 2. ročník