Školní projekt „Čarodějná škola“ 27. 4. 2017

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 se uskutečnil v naší škole projektový den s názvem „Čarodějný den“. Všichni jsme přišli převlečeni za čarodějnice nebo čaroděje. Rozdělili jsme se do šesti družstev, ve kterých jsme tvořili pozvánky, básničky o čarodějnicích. Vymýšleli jsme i recepty na různé čarodějné lektvary, nová jména pro čarodějnice. Vzpomínali jsme na pohádky, ve kterých čarodějnice vystupovaly. V tělocvičně jsme soutěžili v různých čarodějných disciplínách. Čarodějný den ukončila čarodějnická diskotéka. Den se všem moc líbil, fakt se povedl.                

N. Krupková – 4. ročník