Školní projekt "Co dělat v situaci ohrožení života" - 8. 11. 2018

Ve čtvrtek 8. 11. se konal projekt „ Co dělat v situacích ohrožení života“. Ráno jsme se sešli ve družině a rozdělili jsme se do družstev. Na jednotlivých stanovištích jsme plnili úkoly. Na jednom stanovišti jsme se učili obvazovat ruku, nohu a ukazovali si zotavovací polohu. Na dalším stanovišti jsme se učili důležitá telefonní čísla 150, 155, 158 a 112 a sledovali videa o požárech, povodních. Na posledním stanovišti jsme se učili pracovat s mapou a kompasem. Na konec zazvonil zvon, který nám oznamoval, že hoří a my se museli, co nejrychleji evakuovat před budovu školy. Byli jsme lepší než loni. Potom jsme šli ven přenášet raněné.                    O. Knížek 4. ročník