Školní projekt „Rybářská škola“ 1. 4. 2016

 

1. 4. 2016 se konala Rybářská škola, sbírali jsme s panem učitelem klacíky. Pak jsme opékali buřty. A ještě jsme nahazovali prutem a ještě jsme nosili klacíky na hromádky.

Karel Sadílek 3. ročník                                         

1. 4. v pátek se konal projekt rybářská škola, pomáhali jsme tam lesu, zkoušeli jsme si nahazovat prutem a opékali jsme buřty. Mě nejvíc bavilo nahazování prutem a ještě mě bavilo pomáhání lesu.

Ondra Šedivý 3. ročník

Dne 1.4 se konal Rybářský projekt. Nejprve jsme si povídali o zahájení rybářského kroužku, potom jsme házely prutem a pak jsme opékali buřty. Moc se mi to líbilo. Možná budu chodit na rybářský kroužek, protože se mi tam líbí. Taky můžeme chytat ryby, ale musíme mít rybářské doklady. Potom jsme šli do školy na oběd.                            Jan Funfálek 5. ročník