Zápis k základnímu vzdělávání

V pátek 21. dubna 2017 proběhne na Základní škole v Tochovicích

zápis dětí do 1. třídy školního roku 2017/2018.

Zápis se koná od 13.30 h do 18.00 h.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, včetně dětí s odloženou školní docházkou.

Rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Pokud rodiče uvažují o podání žádosti o odkladu začátku povinné školní docházky svého dítěte, musí do konce dubna podat u ředitele školy žádost podloženou doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.