Noví žáčci se mohou těšit i na dramatickou výchovu - Příbramský deník 16.1.2010

Tochovice – Žáci z tochovické základní školy zavítali do Domova důchodců v Rožmitále pod Třemšínem, kde zahráli tamním klientům pohádku O dvanácti měsíčkách. Nejednalo se o první návštěvu dětí v tomto zařízení. Již několik let sem žáci tochovické školy jezdí a svými dramatickými vystoupeními doplňují nabídku kulturních akcí.

Dramatická výchova má své pevné místo ve školním vzdělávacím programu tochovické školy.
Žáci ji mají od druhého ročníku zařazenou do učebního plánu povinných předmětů, ale věnují se jí už od první třídy jako zájmové činnosti v hodinách dramatického kroužku. Pod vedením učitelky Renaty Duchoňové se jim daří každoročně nastudovat dvě představení, se kterými navštěvují okolní školky, školy a domovy důchodců.
Tochovická základní škola je typem školy rodinného vzdělávání. Klidné prostředí, nižší počet dětí v ročnících, zde umožňuje pedagogům poznat důkladně potřeby každého žáka a individuálně se mu věnovat.
Kromě již jmenovaného dramatického kroužku nabízí škola dětem ještě dalších devět zájmových útvarů. Mohou zde od první třídy rozvíjet své jazykové dovednosti v kroužku angličtiny, od třetí třídy přichází na řadu němčina, děti mohou navštěvovat kroužek výpočetní techniky, nebo se věnovat výuce hry na flétnu.
Výčet dalších aktivit školy je ještě větší a rodiče se o nich mohou informovat přímo ve škole nebo na školních webových stránkách.
V současné době se pedagogové i žáci připravují na uvítání budoucích prvňáčků. Zápis do prvního ročníku příštího školního roku se koná 22. a 23. ledna. Pedagogové z Tochovic věří, že do první třídy nastoupí stejně velký počet dětí jako loni, kdy lavice zaplnilo dvanáct nových žáků.

Zbyšek Seifert